Sorry sorry, ook bij SafeShops kan er zich al eens een foutje voordoen. Of misschien heb je wel suggesties waardoor we het de volgende keer beter doen.

Heb je dus een klacht, mail dan naar administratie@SafeShops.be of bel Nikki De Nutte op +32 486707272. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

Je vindt ons ook in het Maaltecenter Blok C, Derbystraat 101 in Gent voor een gesprek. 

Goed om weten

Belgisch Recht
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht 
 
Europa
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr